Predizborno zapošljavanje u Gradskoj čistoći i kako su čistači ostali bez posla, jer nemaju školu

Na samom kraju 2017. godine Vladina komisija odobrila je zapošljavanje na neodređeno za 3.500 ljudi u Beogradu. Mahom ljudi koji već godinama rade u različitim komunalnim preduzećima prema ugovoru o takozvanim privremenim i povremenim poslovima, čime je godinama zapravo kršen zakon. Najviše zapošljavanja biće u Gradskoj čistoći. Međutim, dok su na najvišim pozicijama u državi ljudi sa sumnjivim diplomama i naučnim zvanjima, više od 100 čistača u Gradskoj čistoći neće dobiti posao, jer nemaju školu. Novinarka Milka Domanović