Poslanici 14 godina ne kontrolišu trošenje novca iz budžeta

Iako i Ustav Republike Srbije u članu 92. kaže da parlamentarci razmatraju predlog završnog računa budžeta statistika pokazuje da se u poslednjih 14 godina o predlogu tog zakona u Parlamentu nikada nije raspravljalo. Sedam godina je Vlada propuštala čak i da dostavi predlog Zakona o završnom računu u Skupštinu.