Novi zakon o pristupu informacijama od javnog značaja ograničava to pravo

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je predložilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, naišao je na oštre kritike stručne javnosti. Poverenik Rodoljub Šabić i brojne organizacije civilnog društva saglasni su u oceni da će predložene novine unazaditi postojeći zakon, koji je među najboljima u Evropi. Kao posebno opasne i štetne naveli su predloge da se protiv rešenja Poverenika vode upravni sporovi i da velika preduzeća, koja raspolažu javnim novcem, ne moraju da odgovaraju na zahteve za slobodan pristup informacijama. Novinarka Mihaela Šljukić Bandović