Nostrifikacija diploma

I pored uvođenja Bolonjskog sistema u naše visoko obrazovanje, problem nostrifikacije stranih diploma i dalje nije rešen na način na koji je to urađeno u većini evropskih zemalja. Osobe koje su svoje školovanje završile u inostranstvu i žele da svoje znanje ulože u našu zemlju iz tih razloga su prinuđene da prođu kroz dug i skup proces nostrifikacije, a da na kraju opet ne budu sigurne da li će se njihova diploma ovde vrednovati onoliko koliko bi trebalo.