Milioni evra državne pomoći u mraku

Analiza organizacije Transparentnost Srbija pokazuje da je samo u 2015. godini na ime državne pomoći država potrošila oko 860 miliona evra. U najnovijem izveštaju ova organizacija proveravala je ugovor sa 21 stranom kompanijom kojima su poreski obveznici obećali oko 180 miliona evra. Najvažniji zaključci istraživanja kažu da je u brojnim slučajevima zakon prekršen jer je dodeljivana državna pomoć u iznosu koji prevazilazi limit, neke subvencije nisu bile ni prijavljivane Komisiji za kontrolu državne pomoći, a iz Transparentnosti ističu da ne postoje ni analize svrsishodnosti dodeljenih subvencija.

Novinarka: Vesna Radojević