Mali veliki čovek

Zaboravili smo smicalicu nastalu za vreme mrcvarijuma koji je stvorio negdašnji vladar Koštunica, da u Hag odu samo dobrovoljni zločinci ili nevinašca koja jedva čekaju da skinu mračnu optužbu sa svog krsnog imena. Tada je među velerodoljubima kružila mudrolija (a svak ko bi je uzeo u usta gradio se da je njegova vlastita, da je plod njegovog ličnog, iskrenog i pravičnog razmišljanja):”Da mu se sudi, ali ovde kod nas!”