Majda Kršikapa: Mnogo očekujemo od novog zakona

U razgovoru za Istinomer, nova direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa kaže da je, prema strateškim dokumentima koje je Srbija usvojila, apsolutno nužno da se promeni Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, a da je Agencija već podnela inicijativu za izmenu Zakona o političkim strankama.

„Moraju potpuno da se razgraniče nadležnosti između Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije i Regulatornog tela za elektronske medije, koji se u nekoj meri preklapaju“, kaže Kršikapa i dodaje da nije moguće da Agencija sprovodi stalne redovne kontrole u vezi sa prihodima i imovinom funkcionera, jer za 27.000 aktivnih funkcionera u Srbiji na tom poslu u Agenciji radi samo 12 ljudi.