Lečenje psihijatrijskih bolesnika u zdravstvenim ustanovama

Opšte je poznata stvar da psihijatrijski pacijenti leče svoja oboljenje u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama. Kada se, međutim, dogodi da se takve osobe razbole od neke druge bolesti, zakon nije uredio ko je nadležan da ih prihvati. Zbog toga se dešava da ih lekari šetaju od jedne do druge ustanove umesto da ih leče, a ponekad sve to ima falatan ishod.