Lađa francuska

Otkako sam ja proredio sa izveštajima, predsednik baš učestao sa svojim biserima. Ide u neko selo na Sajam šljive i misli da mora nadmašiti Oskara Daviča, čim ugledam brdo pomislim kako mora da je svo u šljivicima, volim svuda da idem, ali kad se kod vas zaputim, srce mi je puno neke slasti, ono što je Rusija među državama, to je ovo vaše selo među drugim, ravnopravnim i jednakom dragim mi srpskim nastambama. Ovom izjavom izjednačio je premijerov retorički rekord za tu nedelju. Vučić reče da je Srbija „Titanik“ koji tek što je uradio u santu i ova u njega tj, u brod, dočim se ja mislim: a ko je santa, santa ste pokojni Milošević, prisutni Nikolić i rani ti, ali dok se velmože posve u feudalnom stilu nadgoranjavaju, samo ne više mačevima nego metaforama, metonimijama i paronomazijama, predsednikovu savetnicu gospoju Pak ubacili u reformisani Bračni sud, na televiziji savetnicu pitaju kakav je brak predsednika Nikolića. Videla je brakova i brakova, ali tako srećan brak njene savetničke oči još ne videše. A vi ste isto udati, naravno, veli pitana, iako živovanje u braku za neke ljude jeste naravno, doklen je za druge nadnaravno.