Početna Kategorija: Istinomer intervju – ukratko

Smanjenje penzija nije samo nemoralno, nego i ekonomski štetno

Licemerno je da mi ministar Stefanović šalje obezbeđenje, a tvrdi da sam izdajnik

Na sceni je razmahnuti autoritarizam

Polako klizimo u rasulo

Vučić trenutno nikome u Srbiji ne polaže račun

Vučić ovde, da više nikad nisi okrenula moj broj