Ishodi javno-privatnih partnerstava tajna za javnost

Javno dostupni izveštaji o tome šta privatni partneri rade nakon što ugovore posao sa državom ili opštinom i dalje ne postoje, iako je Zakonom o javno-privatnim partnerstvima jasno definisana obaveza nadzora i obaveštavanja. Primer za to je i situacija u Grockoj gde građani smatraju da novo privatno komunalno preduzeće ne izvršava svoje dužnosti, ali izostaje reakcija nadležnih.