Institucije moraju da sankcionišu zloupotrebu javnih resursa

„Zloupotreba javnih resusra predstavlja jedan od najdramitičnijih fenomena koji utiču na slobodne i fer izbore, a sa kojima se Srbija suočava. Ona podrazumeva zloupotrebu institucija od strane onih partija koje svoje predstavnike imaju u institucijama, bez obzira na to da li se radi o lokalnom ili republičkom nivou.“ Tamara Branković – CRTA 

Video je nastao u okviru projekta „Strengthening Independent Media in Europe and Eurasia“.