Građani na straži: Nefer izborna kampanja

Na predstavljanju završnog izveštaja o posmatranju predsedničkih izbora posmatračke misije Građani na straži rečeno je da je pored funkcionerske kampanje, nefer izborni proces obeležila i neravnopravnost kandidata u medijima kao i prikrivena ili otvorena podrška javnih funkcionera jednom kandidatu.

Neke od preporuka misije Građani na straži nakon završenih predsedničkih izbora jeste profesionalizacija biračkih odbora, ažuriranje biračkih spiskova, kao i uređenje izbornog zakonodavstva jedinstvenim izbornim zakonom. Kažu da je potrebno i Relevantnim propisima zabraniti funkcionerima da u toku preizborne kampanje pokreću projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava, kao i njihovo učešće na skupovima koje organizuju organi vlasti, uključujući i dobrotvotrne aktivnosti finansirane iz budžeta.

Novinarka: Vesna Radojević