FAKAT: Rekonstrukcija Narodnog muzeja do 10. maja #Neispunjeno

Ministar kulture još u novembru 2014. obećao je rekonstrukciju dva muzeja – Savremenih umetnosti i Narodnog. Kakva je sudbina tih obećanja?

Da li realnost potvrđuje ili demantuje premijerove tvrdnje da u kampanji nije bio aktivniji na otvaranju gradilišta nego pre nje?

Pogledajte najnoviji Fakat!