Evropa zove, žene imaju reč

Žene čine većinu stanovnika Srbije, ali manje zarađuju i poseduju dok više rade i više brinu o drugima. Zato oni koji potpisuju Žensku platformu žele da se žene više uključe u razvojne politike i doprinesu im svojim znanjima i veštinama.

Ženska platforma okupila je veliki broj angažovanih žena na javnim poslovima iz različitih institucija, civilnog društva, političkih partija, sindikata i medija. Ideja o ovoj platformi živi od 2000-te, ali Ženska platforma za razvoj Srbije do 2020. nastala je tek pre tri godine.

Pripremila Vesna Radojević