Država se Roma seti tek kada joj zasmetaju

Većina pripadnika romske populacije živi u izuzetno lošim uslovima, ali se institucije time pozabave tek onda kada stanu na put nekom infrastrukturnom projektu, ili se susedi pobune. Kršenja njihovih prava, mahom, ostaju bez reakcije nadležnih, a i samo donošenje zakona Rome ostavlja na marginama društva. Novinarka Milena Popović.