Da se ne lažemo (with ENG subtitles)

Dokle je Srbija stigla u izgradnji demokratskog društva i privrednog ambijenta, kako funcionišu ključne državne institicije i da li je naša zemlja spremna da prevaziđe sve prepreke na tranzicionom putu u razvijeno društvo, pitanja su na koja su autori filma pokušali da daju odgovore, poredeći sadašnju situaciju sa društveno-političkom klimom u zemlji tokom devedesetih godina.