Da li postoji politički dijalog među mladima u Srbiji? #Video

Mladi u Srbiji, u odnosu na ukupnu populaciju, češće podržavaju demokratiju kao politički sistem, nego politiku “čvrste ruke“, navodi se u istraživanju CRTE, iz oktobra 2018. godine. Pa ipak, društvena atmosefa koju karakteriše odsustvo dijaloga, „zdrave“ političke rasprave i razgovora zasnovanog na činjenicama preliva se i na mlađu populaciju u Srbiji. Novinarka Tamara Tančić.