CRTI priznanje Poverenika za doprinos afirmaciji prava javnosti da zna

Međunarodni dan prava javnosti da zna kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obeležila je dodelom priznanja institucijama koje doprinose ostvarivanju tog prava. Najvažnije priznanje za poseban doprinos afirmaciji prava javnosti da zna dobila je CRTA, koja je sa još nekoliko organizacija civilnog društva pokrenula inicijativu za odbranu tog prava. Kampanja „Srbija do informacija“ pokrenuta je povodom Nacrta novog zakona, koji, kako se navodi, ukazuje na namere države da se javnosti oteža uvid u rad javnih institucija. Novinarka Mihaela Šljukić Bandović.