Čekajući Rekonkvistu

Novi #Retrovizor Ljube Živkova.
Ministar Vulin daje sve od sebe da nas vrati na put bezobalnog srboljublja koje u njegovoj dojuče komunističkoj kosmogoniji otelotvorava Dragutin Dimitrijević Apis.