Bitka za Radomira

Savetnik predsednika Republike Oliver Antić vinuo se bez dikinog znanja (rekao je da Nikolića zove „dika“ jer ga smatra dikom srpstva i čitavog našeg govornog i klimatskog područja) do kelije Radomira Markovića i doveo time hiljade robijaša u neravnopravan položaj: potonji jeste podneo molbu za pomilovanje, ali ko zna koliko još osuđenika moli to isto, a bivši dekan Pravnog fakulteta počastvovao je vizitom samo personu priblizhennuiu k imperatoru Miloševiću.