Bezakonje na Savskom nasipu svakodnevica Beograda

Na prostoru od kraja bloka 44, na levoj obali Save, pa do Ostružničkog mosta, zakoni Srbije kao da ne važe. Iako Zakon o vodama u članu 133 brani saobraćaj na ovom potezu u praksi je situacija potpuno drugačija. Istim zakonom zabranjeno je i nasipanje u koritu reke, ali to nije sprečilo brojne vlasnike vikendica da upravo tu sagrade svoje kuće.

Novinarka: Vesna Radojević