Bespravna seča

Da ne pripadam i sam tome zasluženo pauperizovanom staležu, imao bih novinarima štošta da prigovorim: ne možeš od nekog skandala da živiš nedelju dana, samo to pa to, funkcioneri krivotvorili doktorate, jedan kupio dvadeset četiri stana na krajnjem istoku Evropske unije, prestolonasledniku isekli struju, i šta ti ja znam, a kad se stvar rasplete, kad iziđe na dobro, kad se dokaže da su doktorati izuzetno autentični i da su štaviše prvorazredni doprinos nauci, onda o tome više niko ne piše (ili je meni promaklo); kad pravda pobedi, kad Bugarsko grafološko društvo zvanično ustanovi da je potpis oklevetanog gradonačelnika komšijske prestonice gruba i štaviše neotesana krivotvorina, pa to potvrde i veštaci iz Visbadena, onda o tome jedva da neko napiše neku crticu, a razume se da ako je potpis krivotvoren, onda ni zgrada sa stanovima nije stvarna, nije prava, ili u najmanju ruku ne pripada žrtvi medijske hajke, jer nije njegov ni potpis!