Kao što ih je nekad objedinjavao san o granici Karlovac-Virovitica-Karlobag (ma bilo je još nešto naše, grešna mi duša, da: Ogulin!), tako sada nove radikale u novi rov okuplja borba za dostojanstvo ministra policije, čija je doktorska disertacija umnogome ismejana kako od stručne tako i od nestručne javnosti.
RETROVIZOR - Ljubomira Živkova