Ovo je „konačna verzija“ Stefanovićevog doktorata!

Istinomeru je danas omogućeno da na Univerzitetu Megatrend dobije na uvid doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića, ali kada smo tražili da vidimo i “radnu verziju” doktorata, u biblioteci nam je rečeno da „nema drugih verzija rada, jer se čuvaju samo odbranjeni doktorati“. Podsetimo, Mijat Damjanović, profesor emeritus na Univerzitetu Magatrend tvrdi  da je novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) Anđela Milivojević naučnicima dala “pogrešnu verziju doktorata”, koja “jeste bila uredno ukoričena, ali to nije bila poslednja verzija tog rada”, dok je rektor Univerziteta Megatrend Mića Jovanović kazao da je u pitanju “fejsbuk verzija doktorata“.

Disertacija

“Pošto smo mi u sumnji da je novinarka u nekoj fazi izrade disertacije pozvala univerzitet i tražila da vidi kako napreduje izrada doktorske disertacije Nebojše Stefanovića, verovatno da joj je bio dozvoljen pristup biblioteci Univerziteta ili u odsek za postdiplomske i doktorske studije gde je ona, moguće izvukla neke stranice, kazao je Jovanović.”

Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) Branko Čečen ističe da je novinarka CINS-a tražila doktorat, a ne “da vidi kako napreduje izrada” i to devet meseci nakon što je Nebojša Stefanović odbranio rad.

Doktorska disertacija Nebojše Stefanovića zavedena je u biblioteci Univerziteta Megatrend pod inventarskim brojem 61. Omogućeno nam je da fotokopiramo rad, koji smo potom skenirali.

Megatrend

Skeniranu doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića možete preuzeti ovde.

Disertaciju za koju rektor Univerziteta „Megatrend“ Mića Jovanović tvrdi da je „radna verzija“ možete preuzeti ovde.