Mićin doktorat ne postoji, a Nebojšin „originalan“

Rektor  Univerziteta Megatrend Mića Jovanović nema doktorat Londonske škole ekonomije i političkih nauka, rekao je danas ministar prosvete Srđan Verbić i pozvao Jovanovića da odgovori na ove tvrdnje i podnese ostavku, a nadležne organe da utvrde da li postoje elementi krivičnog dela. Verbić je dodao da je Jovanović doktorirao je na Fakultetu za organizaciju iz Kranja, ističući da Zakon o visokom obrazovanju, član 54, propisuje da rektor ne može biti neko ko je prekršio kodeks profesionalne etike.

Saopštenje LSE

„Proverom preko ENIK – mreže utvrđeno je da u bazi podataka Londonske škole ekonomije i političkih nauka ne postoji doktorska teza rektora Jovanovića, ni podaci da je on tamo registrovan kao student doktorskih studija. Diploma rektora Jovanovića ne postoji ni na Univerzitetu u Londonu, kazao je Verbić.“

Mića Jovanović

Nešto ranije danas Senat Megatrend univerziteta poslao je saopštenje u kome se navodi da je na osnovu  izveštaja Komisije koja je analizirala doktorat sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, utvrđeno da je „kandidat Nebojša Stefanović prijavio, izradio i javno odbranio doktorsku disertaciju u skladu sa Zakonom i propisima Megatrend univerziteta i stoga nema razloga za pokretanje postupka za poništenje diplome doktora nauka“.

Megatrend

U saopštenju Univerziteta Megatrend navodi se da je Senat tog univerziteta, 5. juna ove godine obrazovao Komisiju za ocenu osnovanosti pokretanja postupka poništavanja diplome Fakulteta za poslovne studije u Beogradu o stečenom zvanju doktora ekonomskih nauka, izdate na ime Nebojše Stefanovića. Članovi Komisije bili su: profesor emeritus Oskar Kovač, profesor dr Boris Krivokapić, profesor dr Neđo Danilović i docent dr Mihajlo Rabrenović, navodi se u saopštenju.

„Komisija je analizirala postupak sticanja doktorata, konkretne primedbe oponenata doktorata Nebojše Stefanovića, naučnu i metodološku utemeljenost, sadržaj njegovog doktorata i ostale primedbe iznete u javnosti. Komisija je jednoglasno Senatu Univerziteta predložila, ceneći kako suštinske tako i formalne elemente, da nema osnova za osporavanje orginalnosti doktorske disertacije Nebojše Stefanovića, a Senat Megatrend univerziteta, na sednici održanoj 11. juna, prihvatio je zaključke Komisije.“
Fonet, 12. 6. 2014. godine

U izveštaju se navodi da je u javnost „nekako dospela radna verzija teze, sa ukupno 191 stranom odnosno sa 40-ak strana manje od stvarne (konačne) verzije.“

„Što je još gore – upravo bez onih strana koje sadrže tabele, grafikone i druge rezultate istraživanja.  Ono što je ovde bitno je činjenica da je nesumnjivo utvrđeno da je prava verzija, ona koja je bila predmet odbrane, ona verzija koja ima 223 strane.“

Megatrend Naučnici koji su na sajtu Peščanika objavili analizu doktorskog rada ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića dr Uglješa Grušić, dr Branislav Radeljić i Slobodan Tomić za Istinomer kažu da samo „nezavisna i nepristrasna komisija“ može doneti konačan sud o njihovim nalazima.

„Mića Jovanović je pre nešto više od nedelju dana izjavio da će biti formirana komisija koja će se baviti „odbranom Univerziteta Megatrend, kao i Nebojše Stefanovića.“ Ova izjava dovoljno govori o kredibilitetu komisije Megatrenda, jer je ona u startu sebi za cilj postavila ne utvrđivanje istine, već odbranu svog Univerziteta i jedne političke ličnosti. Mi smatramo da samo nezavisna i nepristrasna komisija može doneti konačan sud o našim nalazima. To je uostalom i zahtev više od 2.000 naših naučnika iz zemlje i inostranstva, koji su potpisali peticiju podrške našim naporima.“

Inače, ni posle više upornih pokušaja Istinomer nije uspeo da dođe do radne i konačne verzije doktorske disertacije Nebojše Stefanovića. Pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od Univerziteta Megatrend zatražili smo da dobijemo na uvid tražene dokumente. Još čekamo odgovor.