Leks specijalis je neustavan – osim kada ga mi donosimo

Poslanici Skupštine Srbije započeli su raspravu o predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju za projekat „Beograd na vodi“. Ovaj zakon predložila je Vlada Srbije, a njime je predviđeno regulisanje eksproprijacije zemljišta i izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju “Beograda na vodi”. Vlada Srbije predložila je da se utvrdi javni interes za izgradnju stambenih, poslovnih i komercijalnih objekata na prostoru Savskog amfiteatra. To se moglo samo ovim posebnim zakonom, leks specijalisom, jer Zakon o eksproprijaciji predviđa utvrđivanje javnog interesa samo za objekte javne svojine, poput škola, bolnica…

*

Ukoliko Skupština usvoji zakon, na prostoru predviđenom za izgradnju projekta “Beograda na vodi” svi objekti, a to znači i privatna imovina građana, biće podložni eksproprijaciji. Stručnjaci upozoravaju – na ovaj način se narušava Ustavom zagarantovano pravo svojine. Slična situacija, kada se posebnim zakonom utvrđivao javni interes za eksproprijaciju, bila je i 2009. kada se raspravljalo o izgradnji gasovoda „Južni tok“. Tada je sadašnja vladajuća partija, Srpska napredna stranka, potpuno drugačije tumačila primedbe koje se i danas javljaju u vezi sa leks specijalisom za “Beograd na vodi”.

„Transparentnost Srbija“ je kao jednu od primedbi za “Beograd na vodi” navela i to da je bilo ispravnije menjati opšti zakon, a ne usvajati poseban kojim će se regulisati eksproprijacija. Prema transkriptima sa sednica Skupštine Srbije, koji su objavljeni na sajtu
Otvoreni parlament, sadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić, 2009. godine je o leks specijalisu imao mišljenje kao današnja opozicija.

*

„Ne mislim da bismo ovim zakonom štitili interese Rusije. Štitili bismo interese Srbije, ali zar je bio problem da se to ubaci u zakon? Zar sada treba da pogazimo zakone Republike Srbije? Bilo je vrlo lako promeniti odredbe zakona. Menjali ste ih skoro, pa niste predvideli ovu situaciju, a zbog ovoga ste menjali. Toliko ste pismeni vi u Vladi koji nam dostavljate predloge zakona.
(..)Znači, nema tog interesa koji Vlada može da ustanovi na privatnoj svojini. Ne može. Time se brani ceo razvijeni svet. Time svet brani privatnu svojinu.
(…)Nemojte, gospođo Đukić-Dejanović, prekinite ovu sednicu, uozbiljite tu vladu konačno, da pred nas izlazi sa relevantnim predlozima zakona. Inače, zaista smo spremni da odmah damo potpise i da Ustavni sud zaustavi sada proceduru donošenja tog zakona, zato što je evidentno da ne štitite interese države Srbije.
Otvoreni parlament, 5. 11. 2009. godine

Usvajanjem leks specijalisa za “Beograd na vodi” krši se i Zakon o eksproprijaciji, ali i Ustav, upozoravaju pravnici. Iako je predsednik Nikolić tada tvrdio slično, nakon nešto više od pet godina, Vlada Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, u Skupštinu šalje predlog za koji je SNS ranije tvrdio da je nezakonit.

„Hajde, postupite po Zakonu o eksproprijaciji. Osporen je pred Ustavnim sudom. Iako Ustav u članu 58. kaže da pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, vi ste u Zakonu o eksproprijaciji uveli odredbu da i Vlada može da utvrdi javni interes.
Šta sad? Šta god vama bude po volji utvrđujete kao javni interes? Zašto onda postoji Narodna skupština Republike Srbije? Zašto mi ovde sedimo – da bismo donosili zakone ili da bismo ispunjavali hirove, prohteve, volju Vlade Srbije?“
Otvoreni parlament, 5. 11. 2009. godine

Sadašnja guvernerka Jorgovanka Tabaković, tadašnja poslanica SNS, u raspravi o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta za potrebe „Južnog toka“, primetila je da je Zakon o eksproprijaciji neustavan. Ipak, do danas Zakon o eksproprijaciji nije promenjen.

*

„(…) Ne, ovde nema ni rupe u zakonu, ovde je očigledno da je ovaj akt koji je predložen neustavan, ne zato što ste ga vi takvim predložili, nego zato što ste ga pripremili u skladu sa zakonom koji je neustavan. To je Zakon o eksproprijaciji, koji u jednom delu poštuje Ustav u članu 1, a u članu 2. ga ne poštuje jer ograničava pravo privatne svojine odlukom izvršnog organa. Ima vaše delimične krivice, ali nema apsolutne.
Ta formulacija se toliko zloupotrebljava da se u slučaju Zakona o eksproprijaciji potpuno urušava suština samog zakona, u smislu pravne sigurnosti, svojine, privatne, državne i svake, da se eksproprijacija kod privatne vrši samo zakonom.“
Otvoreni parlament, 5. 11. 2009. godine

Jorgovanka Tabaković tada je postavila pitanje potrebe usvajanja leks specijalisa.

„Posao za pravnike, koji ovo ne rade slučajno – šta vredi leks specijalis koji poništava zakon? Svakog zasedanja donosimo dva leks specijalisa; kada se oni budu sukobili, koji će važiti? Ranije donet, stariji, pisan boldovanim slovima ili objavljen u ovom ili onom glasniku? Neka pravna sigurnost mora da postoji, i predmet za ismevanje poslanika, Zakonodavnog odbora dužnog da utvrdi ustavnost zakona, nas koji ne treba da pocrvenimo za nezakoniti akt, ne sme da na ovakvoj, jednoj od najznačajnijih stvari, bude doveden u pitanje, a to je projekat MG-11.“
Otvoreni parlament, 5. 11. 2009. godine

Poslanici Demokratske stranke tada gotovo da nisu učestvovali u raspravi, a poslanik DS Vlatko Ratković tada je zastupao tezu koju danas ova poslanička grupa napada.

„(…) Zakon o eksproprijaciji omogućava da se zakonom, neki drugim zakonom, izvrši eksproprijacija za određene korisnike, za određene potrebe.
Takođe, član 2. citiranog zakona kaže da se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti utvrđuje zakonom ili odlukom Vlade u skladu sa ovim zakonom.
Iz ovih razloga smatram da je Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje magistralnog gasovoda MG-11 u skladu sa ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije.“
Otvoreni parlament, 5. 11. 2009. godine

Za razliku od naprednjaka i demokrata, poslanici SPS-a su i tada i sada u istom položaju. Oni predlog zakona – brane. Poslanik SPS-a Đorđe Milićević je izjavio:

„Da bi se sprovela stvarna eksproprijacija potrebno je da postoji javni interes. Uobličavanje javnog interesa za eksproprijaciju određeno je potrebama planskog i privrednog razvoja. Donošenjem ovog zakonskog predloga stvaraju se uslovi za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju gasovoda MG-11 u korist „Jugorosgasa“ i sprovođenje postupka eksproprijacije na trasi navedenog gasovoda.
Takođe, mora se istaći značaj donošenja ovog zakona, jer on predstavlja pravni osnov za donošenje niza podzakonskih akata kojima će se u potpunosti regulisati oblast sigurnosti izgradnje i bezbednosti korišćenja gasovoda.“
Otvoreni parlament, 5. 11. 2009. godine