Koliku to biblioteku ima Megatrend?

„Novinarka je dala pogrešnu verziju doktorata, koja jeste bila uredno ukoričena, ali to nije bila poslednja verzija tog rada, jer upravo sam ja kazao da moraju neke stvari da se srede. I ta verzija je šira za nekih četrdesetak stranica“. Ovako je Mijat Damjanović, profesor emeritus na Univerzitetu Magatrend, objasnio kako je moguće da se u doktorskoj disertaciji ministra Nebojše Stefanovića ne nalazi empirijsko istraživanje, sprovedeno na 200 ispitanika, koje je kao dokaz da se ne radi o plagijatu isticao rektor Univerziteta Megatrend Mića Jovanović.

Doktorska disertacija

Tokom jučerašnjeg zasedanja Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, na kome se raspravljalo o doktoratu ministra Stefanovića, rektor Megatrenda izneo je sumnje u to kako je i kada novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) Anđela Milivojević došla do kopije ovog doktorata.

“Ja ne znam odakle su one stranice doktorata, naše su pretpostavke da je novinarka koja je poslala navodnu doktorsku disertaciju nazovi profesorima (…) Pošto smo mi u sumnji da je novinarka u nekoj fazi izrade disertacije pozvala univerzitet i tražila da vidi kako napreduje izrada doktorske disertacije Nebojše Stefanovića, verovatno da joj je bio dozvoljen pristup biblioteci Univerziteta ili u odsek za postdiplomske i doktorske studije gde je ona, moguće izvukla neke stranice. Ali, kako je kolega Martinović ovde rekao, a ja utvrdio, te stranice nisu podudarne. Što dovodi u sumnju da je neko interpretirao neke tekstove i napravio jednu zbrku, jer i to kada pogledate, cela kritika nazovi stručnjaka je na sedam-osam primera, ajde i deset, navodnog plagijata…”
CINS, 6. 6. 2014. godine

Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen ističe da je novinarka CINS-a tražila doktorat, a ne “da vidi kako napreduje izrada” i to devet meseci nakon što je Nebojša Stefanović odbranio rad.

„Naša novinarka je prvi put kontaktirala Megatrend krajem marta ove godine, kako bi dobila informacije o tome kome može da uputi Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, a zatim ga i uputila 28. marta. U Zahtevu Anđele Milivojević se jasno traži: “Molim vas da mi dostavite kopiju doktorske disertacije koju je Nebojša Stefanović odbranio 27. juna 2013. godine, na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta, a koja ima naziv “Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)“, a ne radnu verziju, kako je naveo gospodin Jovanović.Osoblje Megatrend univerziteta pozitivno je odgovorilo na ovaj Zahtev i uputilo Anđeli Milivojević dopis u kojem se kaže da joj je doktorska disertacija dostupna u prostorijama Odeljenja za poslediplomske studije Univerziteta Megatrend i pozvalo novinarku da dođe na uvid. U skladu sa odgovorom osoblja, naša novinarka je 4. aprila 2014. otišla u prostorije ovog univerziteta, gde joj je doktorski rad dat na uvid, nakon čega je napravila kopiju cele disertacije, uz znanje osoblja univerziteta i u skladu sa Zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja, navodi Čečen.“

Direktor CINS-a naglašava da je novinarka kopiju doktorskog rada koju joj je Univerzitet Megatrend dostavio, ustupila trojici naučnika koji su kasnije napisali svoju analizu disertacije i njenog kvaliteta. On naglašava da je novinarka CINS-a u posedu prepiske sa Univerzitetom Megatrend, Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i kopije doktorske disertacije Nebojše Stefanovića.

Redovni profesor Pravnog  fakulteta u Beogradu Nebojša Jovanović ističe da je praksa na tom fakultetu da se u biblioteci čuvaju samo konačne verzije radova, negirajući da se čuvaju međuverzije ili radne verzije.

“Da bi se rad  kvalifikovao da se nađe u biblioteci potrebno je da ga mentor odobri, a doktorand odbrani. U biblioteci se čuvaju jedan do tri primerka rada. Kada bi se čuvale i radne verzije, bukvalno ne bi bilo mesta u magacinu, jer mentori vraćaju radove po nekoliko puta.  Ja sam, primera radi, šest puta vraćao jednu tezu koja na kraju nije bila prihvaćena, ističe Jovanović.”

Mića Jovanović

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić kaže da u zahtevu novinarke CINS-a da joj se dostavi doktorat Nebojše Stefanovića nije bilo ništa sporno.

“Jedina nedoumica bila je da li disertacija može da bude prezentovana javnosti, ali pošto je u pitanju informacija od javnog značaja dileme nije bilo, kaže Šabić.”

Šabić dodaje da kancelarija poverenika nema ingerencija da reaguje ukoliko se ispostavi da je dostavljena informacija netačna. Ali, naglašava da će to učiniti ukoliko novinarka to bude zahtevala.

“To je na tražiocu informacija. Ukoliko novinarka podnese žalbu, mi ćemo reagovati, napominje Šabić.”