A gde je sada radna verzija doktorata?

Kada je na sajtu Peščanika objavljena analiza doktorata aktuelnog ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, prva reakcija rektora Univerziteta Megatrend Miće Jovanovića bila je da je rad „apsolutno autentično naučno delo“ i poručio da će Univerzitet razmotriti i podnošenje krivične prijave protiv autora tog teksta. Prema njegovim rečima, Stefanović je za izradu doktorske disertacije sproveo empirijsko istraživanje, što je dokaz da je rad autentičan.

Megatrend

“Stefanović je za doktorat sproveo empirijska istraživanja, te samim tim rad ne može biti plagijat. Istraživanje je sprovedeno na 200 ispitanika, tako da postoji i 200 svedoka da nije reč o plagijatu.”
Beta, 2. 6. 2014. godine

Tri dana kasnije, profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović, nakon čitanja doktorskog rada čija je kopija objavljena na internetu objavila – “sve tvrdnje o plagijatu su tačne” i kazala da „empirijskih istraživanja, jednostavno, nema“!

„Rektor dalje kaže i to kako je Stefanović u doktoratu sproveo empirijska istraživanja – pa samim tim rad ne može biti plagijat! Što je, naravno, besmislica, ali potakne čoveka da pogleda ta, empirijska istraživanja. I, šta vidimo u doktoratu? Vidimo da tamo empirijskih istraživanja, jednostavno, nema! Nijedne tabele u tom radu nema! U sadržaju piše da se posle zaključnih razmatranja nalazi aneks, pa pomislih, tamo ih je stavio. Kad ono – ni aneksa nema! Na strani 182 završavaju se zaključna razmatranja, a na strani 183, gde bi morao da počne taj aneks – opet ništa. Tu počinje spisak literature – čime se rad završava! Ništa od istraživanja, podataka, ništa od korišćenja (u uvodu doktorata, na strani 11) najavljenih metoda „multiple multivarijantne (!!!) regresione analize ili Spirmanove formule” – ničeg nema.“
Politika, 5. 6. 2014. godine

Toga dana rektor Jovanović izneo je tvrdnju da je troje naučnika pročitalo tek nekoliko stranica rada.

„Oni (kritičari) su svoje primedbe zasnovali na tek malo prelistanih stranica, mislim da nisu pogledali više od 15 do 20 stranica sa početka. Ne može se smatrati plagijatom prepričavanje normativnih akata, a empirijsko istraživanje ne može nikada da bude plagijat, pogotovu ne ako kritike iznose nekompetentni stručnjaci, istakao je Jovanović.“
Tanjug, 5. 6. 2014. godine

Iako je prihvatio gostovanje u emisji „Da, možda, ne“ na RTS-u, Jovanović je u poslednjem trenutku otkazao učešće, govoreći da će zainteresovanima omogućiti uvid u „originalnu, a ne fejsbuk verziju doktorata“.

“Nadam se da razumete da mi težina same teme, izuzetno važne za celo društvo, ne dozvoljava da učestvujem u javnim prepirkama o delovima doktorata gospodina Stefanovića, kojima se ovih dana uveseljavaju korisnici društvenih mreža. Umesto toga, predlažem svim zainteresovanima da dođu na Megatrend univerzitet, gde ću im, sa zadovoljstvom, predočiti originalnu, a ne fejsbuk verziju doktorata gospodina Stefanovića. Podržaću i rado učestvovati u svakoj akademskoj raspravi o ovom štivu, ali se nadam da razumete da insistiram da rasprava bude održana tamo gde joj je mesto – na Univerzitetu.“
RTS, 5. 6. 2014. godine

U istoj emisiji emitovana je izjava Mijata Damjanovića, profesora emeritusa na Univerzitetu Magatrend, koji je kazao da novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) Anđela Milivojević naučnicima dala “pogrešnu verziju doktorata”.

“Ona jeste bila uredno ukoričena, ali to nije bila poslednja verzija tog rada, jer upravo sam ja kazao da moraju neke stvari da se srede. I ta verzija je šira za nekih četrdesetak stranica”.
RTS, 5. 6. 2014. godine

Sutradan, Mića Jovanović je na Odboru za obrazovanje i nauku Skupštine Srbije predstavljajući rad u kom se nalaze tabelarni prikazi istraživanja i aneks, priložio upitnik sa 153 ispitanika.

Mića Jovanović

“Ja ne znam odakle su one stranice doktorata, naše su pretpostavke da je novinarka koja je poslala navodnu doktorsku disertaciju nazovi profesorima (…) Pošto smo mi u sumnji da je novinarka u nekoj fazi izrade disertacije pozvala univerzitet i tražila da vidi kako napreduje izrada doktorske disertacije Nebojše Stefanovića, verovatno da joj je bio dozvoljen pristup biblioteci Univerziteta ili u odsek za postdiplomske i doktorske studije gde je ona, moguće izvukla neke stranice. Ali, kako je kolega Martinović ovde rekao, a ja utvrdio, te stranice nisu podudarne. Što dovodi u sumnju da je neko interpretirao neke tekstove i napravio jednu zbrku, jer i to kada pogledate, cela kritika nazovi stručnjaka je na sedam-osam primera, ajde i deset, navodnog plagijata…”
CINS, 6. 6. 2014. godine

Kada je iz CINS-a odgovoreno da je njihova novinarka tražila doktorat, a ne “da vidi kako napreduje izrada” i to devet meseci nakon što je Nebojša Stefanović odbranio rad, rektor Jovanović potvrdio je da se radne verzije doktorata ne koriče, ali je ostao pri tvrdnji da je novinarka CINS-a imala na uvid samo nacrt.

“Upitan da li je moguće da je novinarima greškom pokazana radna verzija umesto odbranjene, on je izrazio uverenje da Univerzitet nije pogrešio.
‘Definitivno je jasno da su oni uzeli neku draft verziju, koja stoji u našem odseku za postdiplomske i doktorske studije, i koju kandidat ostavlja da bi se video njegov napredak. Neko je došao vrlo zlonamerno, i koristio se nepotpunim podacima”, rekao je Jovanović.”
Beta, 8. 6. 2014. godine

Istinomer je, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od Univerziteta Megatrend zatražio na uvid radnu i konačnu verziju doktorske disertacije Nebojše Stefanovića. Čekamo odgovor.