Početna Oznaka: vlasnička struktura medija

Novosti tvrde da im je lično premijer rekao da ne plaćaju poreski dug