Drvo života

Poslanici Demokratske stranke kupili su jedan (1) platan: niko od ovih pristojno bogatih pojedinaca nije mogao sam da kupi celu sadnicu, drugo, zar nije lepše da se celo jedno drvo okiti mesinganom tablom: „Beograđanima, ali i došljacima, uličnim prodavcima i stranim turistima od DS-a!“, platan je način da se jedinstvo partije dodatno učvrsti, kao kad se ljubav nekog para ovaploti u urezanom srcu sa upisaninim imenima.

https://youtube.com/watch?v=DdPBwjdu-eg%3Frel%3D0

Skromno pokućstvo građanina Šarića planulo je na dražbi, što će reći da ni kod nas više nije sramota kupovati polovne stvari. Predsednica parlamenta kaže da nije nepristojno bogata, osim ako se ne misli na duhovno bogatstvo koje predsednica ne poriče i koje je kak veli ogromno (rad sa studentima i sl.). Ne znam da li je i savetnikovanje u „Galenici“ bilo deo duhovnog razvoja predsednice, ili se ipak radilo o simpatičnoj dopuni kućnog budžeta. Nemački poslanici odbili su povišicu, lako je njima kad su odlično plaćeni. Ministar Jeremić svečano je milijarditi put izjavio da nećemo odustati od našeg Jerusalima iako, za razliku od Prištine, nemamo iza sebe veliku silu. Kako to ? Ili nas je Rusija napustila ili nije više velika sila, ne znam šta bi bilo gore.

Supruga nedostupnog, pa nedostupnog generala Mladića koja bi uskoro trebalo da zvanično obudovi privedena je zbog nezakonitog posedovanja vatrenog oružja; advokat veli da je reč o neduhovnoj zaostavštini generalovoj, pohranjenoj u ladici koju buduća udovica nije nikad ni otvorila, eto, neko se skanjera da vidi šta je u nahtkasni, a mediji čereče, čerupaju i krčme generalov dnevnik koji bi mogao da ima radni naslov „Alajbegova slama“, naravno samo ako autor nema nikakvu primedbu s obzirom na poreklo idioma. Da, pravna država je čudo, da bi proces proglašavanja generala mrtvim mogao da počne potrebna je njegova krštenica koja je negde u BiH, dokumenta njet, cheloveka njet…

BIA bi da radi svoj posao, ali bi da prebacuje i normu (zakonsku). Rada je da snima sve razgovore koje poželi a da u tome ne zavisi od naravi, zauzetosti ili korumpiranosti nekog sudije. Ja sam za opšte prisluškivanje i čuvanje svega snimljenog. Da bi se to gradivo smestilo, klasifikovalo i stručno koristilo BIA će morati da otvori nova radna mesta, nove pogone, te će postati nova privredna grana. Predsednik Tadić svakih dvadeset četiri sata objavi neku očiglednost: novinari neretko preinače ili rđavo protumače baš lep, šarmantan ili potresan potez nekog vlastelina. Ali nisu svi novinari isti, kao što ni bogataši nisu svi isti, primetio je predsednik.

I nisu svi novinari nepristojno bogati, dodao bih ja iz prve ruke.