Vibrantan brak političara i medija

Ministar informisanja na pitanje o odnosu premijera prema novinarima. (Danas, 28. 2. 2017. godine)
„Odnos medija i političara je frekventan, vibrantan i varničav… Političari i mediji su u jednom odnosu, koji varira kao i u privatnom odnosu ljudi, od ljubavi, do mržnje, tolerancije i netolerancije, različitih tonova, prema tome, nismo mi ti koji će da opredeljuju kako će ta ljubav i, politički gledano, brak da funkcioniše i kroz koje će krize da prolazi.“