Srbi narod (naj)stari(ji)

Predsednik Srbije o Srbima kao najstarijem narodu. (TV Happy, 5. 1. 2015. godine)
"Ja zaista čitam dosta. To izgleda popularno i lepo reći da su Srbi narod najstariji. I nisam baš tako rekao, ali da sam rekao da smo mnogo stari jesam, zato što ne možete nekom da kažete da je nastala srpska nacija tako što je naseljena prazna teritorija iz 50 svetskih država i stvorila se nacija. Na razgovorima u Izraelu sa predsednikom vlade Netanijahuom, on je rekao da su Srbi i Jevreji najstariji narodi na svetu, pa ga niko ne napade u Izraelu u novinama. Niko mu ne reče: “Šta to pričaš da smo baš mi najstariji? Ti si ovakav ti si onakav…” Ima ona latinska: “Što priliči bogu, ne priliči volu.” Izgleda da predsedniku Srbije ne priliči ono što priliči drugim predsednicima, što priliči drugim političarima u Srbiji. Predsedniku Srbije izgleda ne priliči ništa.”