Nisam politički prevrtljiva, nego nezavisno biće

V. d. direktora „Službenog glasnika“ o političkim prevrtljivcima. (Lični stav, 28. 7. 2015. godine)
„Ja nisam politički prevrtljiva. Ja sam bila u jednoj stranci i sada sam nezavisno biće, koje trenutno obavlja posao u jednom državnom preduzeću.“