Ja, kondukter koji noću čita

Predsednik Vlade o Prokopu i pokretanju cele zemlje. (Tanjug, 26.1.2016. godine)
„Od te karte, ja koji sebe ne doživljavam kao ništa više od konduktera koji noću čita, imam obavezu da izdvojim za nove pruge, stanice, škole, bolnice, puteve i mostove, za sve ono što nije građeno, a za šta ja i drugi članovi vlade imamo ogromne planove i što smo umnogome uradili.“