Ispravna politika pruža budućnost i nerođenim mališanima

Predsednik opštine Obrenovac o politici „Balkan balkanskim narodima“. (TV Pink, 4. 10. 2019. godine)
„Biće teško, ali ja sam uveren da je to ispravna politika koja pruža budućnost svim mališanima u Srbiji, i rođenim i nerođenim, s obzirom na demografske prilike ne samo u Srbiji već u celoj Evropi.“

Foto: Fonet, MGSI