Dr znači doktorand

Šta piše? Dr? Pa to je doktorand! Pa kako se piše skraćenica za „doktorand“? Kako ja to da napišem? „D.o.“? Ranije je bilo ono „mr“ za magistra. Eto, to je moje objašnjenje. Ne znam da li ljudi hoće sada da prave medijsku pompu od toga