Znaćemo za šta ih plaćamo!

Ministar ekonomije o analizi rada ekonomskih diplomata. (Kurir, 23. 10. 2011. godine)
„Reč je o preseku, odnosno analizi rada ekonomskih diplomata u prvoj godini, i videće se šta su dosad konkretno uradili. Priprema dokumenta je skoro gotova i ove nedelje biće prosleđen Vladi, koja bi trebalo o tome da raspravlja sledeće sedmice.“

Posle godinu i po dana rada i uloženih 2,5 miliona evra godišnje u finansiranje ekonomskih diplomata, učinak njihovog rada nije poznat. Budući da se u javnosti povela polemika oko toga da li su ekonomske diplomate uopšte potrebne, ministar ekonomije je najavio analizu njihovog rada.

Međutim, iako je ministar tvrdio da je izveštaj “skoro gotov” i da će biti pred Vladom početkom novembra, to se nije desilo ni nekoliko meseci kasnije.

„Učinak naših ekonomskih diplomata nepoznat je i posle godinu i po dana od početka njihove misije u 28 metropola. U Vladi Srbije juče nam je potvrđeno da izveštaj o radu privrednih atašea još nije dostavljen iako gaze polovinu mandata.“

Večernje novosti, 18. 1. 2012. godine

Istinomer obećanje ministra ekonomije ocenjuje kao neispunjeno.