Želimo ruske baze u Srbiji

Vojislav Šešelj o spoljnoj politici SRS-a. (Pravda, 13. 4. 2016. godine)
„Mi želimo integraciju sa Rusijom, u okrilje majke Rusije, mi želimo vojni savez sa Rusijom, mi želimo ruske baze u Srbiji i sisteme S-500, i avio baze, i radarske sisteme i sve što je potrebno. Samo tada Srbija može biti ravnopravni pregovarač.“