Zatvaramo kolektivne izbegličke centre

Potpredsednik Vlade Srbije o zatvaranju centara za izbegla i raseljena lica. (Beta, 12. 12. 2010. godine)
„U Srbiji trenutno ima 58 kolektivnih centara za smeštaj izbeglih i raseljenih lica, a očekuje se da naredne (2011.) godine taj broj bude prepolovljen.“

Po broju izbeglih i raseljenih lica Srbija je na prvom mestu u Evropi i 13. u svetu jer taj status u našoj zemlji i dalje ima oko 275.000 osoba.

Prema podacima Komesarijata za izbeglice Srbije trenutno u Srbiji postoje 54 kolektivna centra u kojima je smešteno 4.101 lice. Od ukupnog broja centara van Kosova se nalazi 37 sa 3.444 lica, a na Kosovu 17 kolektivnih centara sa 657 lica.

Prema poslednjim najavama ni približno se ne zna kada će problem kolektivnih centara biti potpuno rešen.

„U Komesarijatu kažu da je sada nemoguće odrediti dan kada će stanari i poslednjeg kolektivnog centra da se isele i započnu novi, humaniji život.
– To sigurno nije sledeća godina, iako u zatvaranje centara i pronalaženje rešenja za njihove stanare ulažemo najveći deo sredstava kojima raspolažemo – kaže Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice. – Poslednjih godina prosek nam je zatvaranje desetak centara godišnje.“

Večernje novosti, 6. 2. 2011. godine

Izvor: Komesarijat za izbeglice

S obzirom na to da na polovini 2011. godine broj kolektivnih centara nije ni približno smanjen u odnosu na najave potpredsednika Vlade, Istinomer mu daje ocenu „krenuli pa stali“.