Zaostali razvoj zdravstva

Ministar zdravlja o usvajanju Plana razvoja zdravstvenog sistema za period 2010-2015. (Tanjug, 4. 9. 2009. godine)
„Republički parlament će uskoro usvojiti ‘Plan razvoja zdravstvenog sistema’ za period od 2010. do 2015. godine.“

Plan razvoja zdravstvenog sistema važan je strateški dokument jer treba da omogući jednak pristup zdravstvenoj zaštiti svim građanima. Do kraja 2009. godine, međutim, Plan je usvojen samo u Vladi, dok je poslanicima taj posao ostao za neki naredni period.

Na proleće 2010. godine, stigla je nova najava usvajanja Plana razvoja zdravstvene zaštite.

„Skupština Srbija trebalo bi tokom redovnog zasedanja da usvoji plan razvoja zdravstvene zaštite kao osnovni dokumet sa smernicama razvoja u toj oblasti, najavljeno je danas na sednici Odbora za zdravlje i porodicu.“

Beta, 1. 3. 2010. godine

No, ni tada se nije ništa dogodilo. Plan razvoja zdravstvenog sistema usvojen je tek krajem novembra 2010. godine.

„Poslanici su usvojili i Plan razvoja zdravstvene zaštite, čiji je cilj očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Srbije, kao i poboljšanje kvaliteta života i održivost sistema zdravstvene zaštite.“

Tanjug, 23. 11. 2010. godine

Budući da je plan koji treba da obezbedi bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva i to počev od 2010. godine, usvojen tek krajem te godine, Istinomer obećanje ministra Milosavljevića ocenjuje kao neispunjeno.