Zakon otpisuje kamate

Ministar finansija o zakonu koji reguliše otpis poreskog duga. (Danas, 2. 11. 2012. godine)
„Do kraja (2012.) godine trebalo bi da se usvoji zakon koji će omogućiti uslovni otpis zateznih kamata za poreze kao i određeno mirovanje poreskog duga.“

Ministar finansija najavio je početkom novembra usvajanje zakona koji će omogućiti uslovni otpis kamata za poreze. Skupština Srbije je 5. decembra usvojila Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

„Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić apelovao je na građane i privredu da do kraja godine uplate tekuće poreske obaveze za novembar i decembar i tako se kvalifikuju za uslovni otpis kamata na poreski dug.“

Mondo, 14. 12. 2012. godine

Ispunjeno obećanje ministra finansija.