Zakon o azilu do kraja juna

Aleksandar Vučić o usvajanju paketa zakona o azilu. (Tanjug, 30. 3. 2016. godine)
„Pokušaćemo da usvojimo te zakone (zakon o azilu i privremenoj zaštiti) krajem juna, početak jula. Takođe, potreban nam je i novi zakon o strancima, koji ćemo, razume se, prvo poslati evropskoj agenciji na mišljenje.“