Zajednička energija sa Albanijom

Bivši ministar energetike o potpisivanju Memoranduma o saradnji sa Albanijom. (Pregled, 7. 6. 2010. godine)
„Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije i Ministarstvo ekonomije i energetike Albanije uskoro će potpisati Memorandum o saradnji dve zemlje.“

Čitava godina je prošla od najave tadašnjeg ministra energetike, a sada savetnika premijera Srbije, da će „uskoro“ uslediti potpisivanje Memoranduma o saradnji Srbije i Albanije. Škundrić je tada naglasio kako bi „taj dokument bio podloga za bilateralne odnose dve zemlje i za pokretanje regionalnih projekata koji bi Srbija i Albanija zajednički realizovale, a koji bi bili od velikog interesa za region i Evropu.“(Pregled, 7. 6. 2010. godine)

Međutim, do danas taj sporazum nije potpisan. Zbog toga izjavu bivšeg ministra energetike ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.