Vratićemo „Kolubaru metal“

Direktor RB PD Kolubara o rešenju za "Kolubara Metal". (Kolubarapress, 28. 12. 2012. godine)
28. 12. 2013.
Teme / Ocene: Obećanja, Ispunjeno
“Kolubara Metal nije dovoljno iskorišćena. Napravili smo već dogovor i sa direktorom EPS-a i sa ministarkom energetike da „Kolubara Metal“ bude angažovana u svim privrednim društvima unutar EPS-a.”

U okviru procesa restrukturiranja i racionalizacije EPS-a „Kolubara Metal“ je 30. septembra 2005. godine izdvojena iz Rudarskog basena „Kolubara“, ali je vreme pokazalo da je to bio pogrešan potez, jer je preduzeće koje zapošljava više od 2.700 radnika dovedeno na ivicu stečaja Direktor RB PD Kolubara najavio je krajem prošle godine da će to preduzeće poslovati pozitivno u narednoj godini.

Na 53. sednici Skupštine RB Kolubara, odlučeno je da se podrži inicijativa o ponovnom pripajanju „Kolubara Metala“ Rudarskom basenu „Kolubara“. Inicijativa je prosleđena na razmatranje EPS-u i nadležnim ministarstvima, a Vlada i EPS su podržali odluku.

Direktor PD RB „Kolubara” je izjavio:

„Kolubara Metal’ je namerno ili nenamerno, u svakom slučaju greškom i neopravdano 2005. godine izdvojena iz RB ‘Kolubara’. Važno je dodati da je ‘Kolubara Metal’ najopremljenija firma na Balkanu, kako u kadrovskom, tako i u tehničkom smislu za sve poslove koji su u vezi sa sistemima na površinskoj eksploataciji uglja. Posle mesec i po dana intenzivnog rada i angažovanja Ministarstva za energetiku, EPS-a, RB ‘Kolubara’, ‘Metala’ i sindikata, pošlo nam je za rukom da Upravni odbor EPS-a donese odluku o vraćanju ‘Metala’ u RB ‘Kolubara’. Samim tim 2.770 radnika ovog metalskog kompleksa ne mora više da strepi za svoju egzistenciju, jer ‘Metal’ je zahvaljujući lošoj politici poslovanja, lošem finansijskom stanju u koje sam imao uvid, dakle zahvaljujući lošim potezima iz prethodne decenije, došao u situaciju da bi već od sledećeg meseca morao biti u stečaju, a vrlo brzo i likvidiran.”
Kolubara, 9. 7. 2013. godine

Ispunjeno obećanje direktora „Kolubare“.