Vraćamo stari grb

Državni sekretar Ministarstva pravde najavio vraćanje starog grba Srbije. (Večernje novosti, 10. 2. 2011. godine)
„Ministarstvo pravde će, u saglasnosti sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova, ubrzo podneti zajedničku inicijativu za promenu dela Uredbe koji se odnosi na državni grb Srbije.“

Iako je Vlada Srbije pre samo nekoliko meseci, tačnije novembra 2010, usvojila novi državni grb, to se ispostavilo kao suviše skupa promena. Zato je državni sekretar Homen najavio da će resorno ministarstvo tražiti da se vrati stari grb.

„Promena grba bi bila neracionalna, i sa materijalnog, i sa istorijskog, i sa tradicionalnog aspekta. Sve to koštalo bi državu desetine miliona evra.“

Večernje novosti, 10. 2. 2011. godine

Inicijativa za vraćanje starog grba podneta je u martu 2011. godine.

„Inicijativa Ministarstva pravde, s kojom su saglasni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane, podneta je Republičkom Sekretarijatu za zakonodavstvo kako bi se sprečila velika materijala šteta zbog izrade i nabavke predmeta koji sadrže državne simbole.“

državni sekretar Slobodan Homen, Beta, 10. 3. 2011. godine

Istinomer obećanje sekretara Homena ocenjuje kao ispunjeno.