Vraćamo dug putarima

(Ministar saobraćaja o dugu putarima, Kurir, 25. 7. 2013. godine)
5. 8. 2013.
Teme / Ocene: Beležnica
"Preduzimamo niz akcija kako bismo problem održavanja puteva rešili sistemski, pa da onaj ko koristi puteve i plaća njihovo održavanje. Nije tačno da nemaju para za održavanje puteva. Usvojili smo Zakon da se pare vrate i ceo dug biće isplaćen u tri rate u roku od meseca dana."