Vojni univerzitet u 2010. godini

Ministar odbrane o osnivanju vojnog univerziteta. (Blic, 21. 12. 2009. godine)
„Sledeće (2010.) godine trebalo bi da bude formiran i vojni univerzitet.“

Osnivanje vojnog univerziteta ministar Šutanovac je pominjao i u prvoj polovini 2009. godine.

„Ministarstvo odbrane planira da od Vojne akademije i Vojnomedicinske akademije formira vojni univerzitet. Vojni univerzitet će predstavljati osnovu za razvoj modernog, kvalitetnog i trajnog sistema vojnog obrazovanja i postati regionalni centar za školovanje i usavršavanje vojnog i vojno-medicinskog kadra.“

Blic, 19. 3. 2009. godine

Pred kraj 2009. godine iz Ministarstva odbrane je stigla vest da je završena akreditacija tri programa za budući univerzitet.

„Vojni univerzitet bi u narednoj školskoj godine (2010/11) trebalo da počne da radi.“

državni sekretar ministarstva odbrane Zoran Jeftić, Tanjug, 3. 12. 2009. godine

Na proleće 2010. godine ministar Šutanovac je rekao da „očekuje da će u narednim mesecima budući Vojni univerzitet biti akreditovan i da će dobiti osnivačka akta“.

„Ministarstvo odbrane će akreditacijom Vojnog univerziteta Srbiju svrstati u red najmodernijih država koje imaju vojnoobrazovne ustanove tog profila.“

Tanjug, 14. 5. 2010. godine

Zatim je nekoliko meseci kasnije ministar najavio da je osnivanje univerziteta pri kraju.

„Ministarstvo odbrane završava projekat formiranja univerziteta odbrane u Beogradu, na kome će, pored bazičnih studija Vojne akademije i Vojnomedicinske akademije, moći da se izučava i vojno inženjerstvo.“

Tanjug, 4. 11. 2010. godine

Do kraja 2010, međutim, pitomci nisu dobili toliko najavljivanu obrazovnu instituciju. Istinomer zato obećanje ministra odbrane ocenjuje kao neispunjeno.

Konačno osnovan Univerzitet

Vlada Srbije je na sednici održanoj 24. februara donela Odluku o osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu, a za prvog rektora postavljen je bivši načelnik VMA general-major prof. dr Miodrag Jevtić.

28. 2. 2011. godine