Vlada bi da sarađuje sa nevladinim organizacijama

Potpredsednik Vlade o osnivanju Kancelarije za saradnju sa nevladinim sektorom. (Fonet, 17. 10. 2009. godine)
„U budžetu za 2010. godinu predviđena su sredstva za formiranje kancelarije za odnose vlade i civilnog sektora.“

Osnivanje Vladine Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama je tema o kojoj se priča još od 2008. godine. Razlog zbog kojeg je, navodno, taj problem bio odlagan jeste što Skupština do leta 2009. nije usvajala Zakon o udruženjima. Takva kancelarija bi, inače, trebalo da pomogne Vladi u obavaljanju poslova u kojima NVO imaju veću stručnost i iskustvo od državnih institucija.

Kada je Zakon o udruženjima donesen, ispostavilo se da u njemu nema konkretne stavke koja se bavi kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom. Ipak, nakon usvajanja Zakona, potpredsednik Vlade Božidar Đelić je objasnio da dolazi „nova era“ u odnosima države i nevladinog sektora.

„Novi Zakon o udruženjima, novi način finansiranja nevladinog sektora i budući zakon o fondovima i zadužbinama (koji priprema Ministarstvo za kulturu) su momenti koji će omogućiti da zajedno radimo bolje.“

Fonet, 17. 10. 2009. godine

Vlada Srbije donela je u aprilu 2010. godine Uredbu o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom.

Iako su sada ispunjeni zakonski uslovi i novac, Kancelarija za saradnju sa NVO nije počela da radi. Istinomer zato obećanju potpredsednika Vlade daje ocenu „krenuli pa stali“.