Više ne zapošljavamo!

Gradonačelnik Novog Sada o smanjenju broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi. (24 sata, 5. 3. 2009. godine)
„U narednih 15 dana biće sprovedena anketa među zaposlenima kako bi se znalo koliko ljudi želi dobrovoljno da napusti posao pod uslovima koje je propisala republika. Kada podnesemo taj izveštaj nadležnima, potpisaćemo ugovor sa republikom na osnovu kojeg više nećemo moći da zapošljavamo radnike u javnom sektoru, sem u izuzetnim situacijama.“

U trenutku kada je gradonačelnik to izjavio u gradskoj upravi bilo je zaposleno 909 ljudi, dok su javna preduzeća brojala oko 5.000 radnika. Iako je program racionalizacije zaposlenih iz 2009. godine predviđao republičku stimulaciju od 550.000 dinara za svakog odlazećeg radnika, bez obzira na godine staža, i 15.000 dinara iz lokalnog budžeta po godini staža, nije bilo dovoljno zainteresovanih.

No, stvari se nisu tu zaustavile. Dve i po godine nakon Pavličićevog obećanja broj radnika se čak nije ni zadržao na pređašnjem nivou, već se uvećao i sada je na budžetu Novog Sada čak 1.117 ljudi. Zbog toga njegovu izjavu Istinomer ocenjuje sa „neispunjeno“.

Inače, gradonačelnik je to zapošljavanje nedavno pokušao da opravda na sledeći način:

„Novi Sad nema preveliku administraciju i u pojedinim službama nedostaje ljudi. Nakon rezultata poslednjeg popisa koji pokazuju da se u vojvođanskoj prestonici povećao broj stanovnika, gradska uprava mogla bi nove ljude da zaposli i na osnovu sistematizacije, što bi otvorilo mogućnost za dodatno uvećanje administracije.“

Radio 021, 21. 11. 2011. godine